•  

Projekty

Podpora inteligentných inovácií v spoločnosti LUMASEK, s. r. o

Projekt 1

Spoločnosti Lumasek s.r.o. bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti LUMASEK s.r.o. prostredníctvom nákupu novej inovatívnej technológie“.